Umeå Energi väljer FBE Konsult

Umeå Energi väljer FBE Konsult

Under 2017 fick FBE uppdraget att utbilda all personal på Umeå Energi inom området alkohol- och drogrelaterad ohälsa i arbetslivet. Detta resulterade i att vi nu tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal där vi tillsammans med kund kommer fortsätta utveckla och kvalitetssäkra det drogförebyggande arbete man sedan tidigare inlett.

Vi känner oss hedrade över förtroendet och här svarar Christian Skanderby, Umeå Energis HR-chef, på våra frågor kring samarbetet:

Vad är era förhoppningar kring ert nya samarbete och serviceavtal med FBE konsult?
Vår ambition är att ligga i framkant vad gäller det förebyggande arbetet med riskhantering och tidiga insatser gällande alkohol och droger. Vårt mål är att ha en alkohol- och drogfri arbetsplats och då behövs kontinuerliga insatser i olika former som t.ex. utbildning, kommunikationsmaterial och policy m.m.

Ni hade förra hösten utbildning med alla era chefer och medarbetare, vad upplever du att det har gett för resultat?
Definitivt en större trygghet i att veta hur jag som chef kan agera. Byggde även på kunskap i vilka signaler som jag som chef bör agera på.

Vad har ni mött för reaktioner i organisationen på att ni börjat jobba mer aktivt med dessa frågor?
Flera medarbetare har fått ökad medvetenhet och förstår hur ens eget agerande kan påverka andra. Att vi har lyft ämnet på agendan bidrar även i vårt säkerhetsarbete och har även stärkt vår hantering av underentreprenörer.