Umeå Folkets Hus – en förebild i arbetet för ett drogfritt arbetsliv

Umeå Folkets Hus – en förebild i arbetet för ett drogfritt arbetsliv

Att få möjlighet till långsiktiga samarbeten med arbetsgivare i syfte att verka för ett drogfritt arbetsliv och ökad medarbetarhälsa är något vi på FBE värdesätter mycket högt. Finns tydliga rutiner, en kontinuitet och aktiviteter som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet så finns möjlighet att göra stor skillnad vad gäller att förebygga, och på ett genomtänkt sätt hantera, drogrelaterad problematik och dess konsekvenser.

En kund som vi gärna vill lyfta fram i detta sammanhang är Umeå Folkets Hus. En föredömlig arbetsgivare som valt att satsa på långsiktigt samarbete med oss genom serviceavtal. Förutom kontinuerliga utbildningsinsatser för alla medarbetare och erbjudande om stöd vid problematik är de även en föregångare inom restaurangbranschen i Umeå med slumpmässiga drogtester på alla anställda.
Vi på FBE är mycket stolta över att få vara en del av UFH:s arbete för ett drogfritt och hälsofrämjande arbetsliv.

 

 

Håkan Bäckström, VD Umeå Folkets Hus
och Helena Lindgren, VD FBE Konsult