Umeå Folkets hus inför slumpmässig provtagning

Som en del i ett långsiktigt alkohol- och drogförebyggande arbete har Umeå Folkets hus tecknat avtal med FBE Konsult där bl.a. slumpmässig provtagning bland medarbetarna ingår. I samband med detta har man även tagit fram en ny alkohol- och drogpolicy och genomför internutbildning för att ge chefer och nyckelpersoner verktyg att förebygga och tidigt uppmärksamma skadligt bruk. Alla medarbetare erbjuds även kostnadsfri rådgivning från FBE Konsult vid oro för egen eller anhörigs konsumtion. Umeå Folkets hus är genom denna satsning en föregångare inom restaurangbranschen och vi på FBE Konsult ser fram emot ett hälsofrämjande samarbete.