Välkommen till oss Jörgen!

Välkommen till oss Jörgen!

 

Förstärkning inom vårt drogförebyggande arbete

Jörgen är utbildad personalvetare och kommer i sin roll som organisationskonsult bidra till att vi  får ökade resurser att erbjuda våra kundföretag tjänster inom det drogförebyggande området. Uppdatering och implementering av styrdokument, utbildningstjänster och implementering av drogtester på arbetsplatsen är några av de områden han kommer vara verksam inom.

Utöver detta har han även en funktion som rehabsamordnare där han ansvarar för ledarstöd och samordning inom behandlingsuppdrag från våra arbetsgivarkunder.

Så här presenterar Jörgen sig själv:

” Jag är en 45-plussare (hur gick det till?) som i huvudsak är uppvuxen i det industripräglade samhället Rundvik. Utexaminerades 2006 som personalvetare vid Umeå Universitet. Mina HR-erfarenheter kommer till största delen från arbete inom kommunsektorn där jag arbetat brett med HR-frågor inom flera kollektivavtalsområden. 

FBE har jag i min tidigare tjänst haft en god kundrelation till och FBE har för mig alltid framstått som ett företag som både förstår och aktivt lever sin värdegrund. Värdegrundsarbete är för mig en viktig röd tråd i en organisation. Att få möjligheten att arbeta på FBE ser jag som en förmån där jag både kommer att få lära mig mycket nytt och samtidigt kunna bidra med min kunskap och erfarenhet inom HR. 

De kunder vi på FBE samarbetar med har komplexa utmaningar framför sig varje dag. Att balansera sig fram mellan världsmarknadspriser, arbetsmiljöfrågor, politiska beslut, konkurrens m.m är ingen lätt uppgift. Att genom våra tjänster få möjlighet att underlätta arbetsgivarens hantering av och förhållningssättet till deras arbetsgivaransvar inom området alkohol, droger och spel och därigenom kunna bidra till ett mervärde för våra kund känns otroligt meningsfullt och stimulerande. Jag hoppas personligen också att vi kan få fler arbetsgivare att ta ett helhetsbegrepp inom det förebyggande hälsoarbetet och därigenom stärka sitt varumärke och stå stadigare när det blåser.”

Jörgen Andersson nås på 090- 71 01 09 alt jorgen@fbekonsult.se.