Vi använder Previct Alcohol – modern och kreativ beroendevård

Vi använder Previct Alcohol –  modern och kreativ beroendevård

Previct Alcohol är en digital, medicinteknisk produkt för förstärkt behandling vid beroende av alkohol. Systemet är baserat på artificiell intelligens (AI) för att tidigt identifiera återfall och är ett komplement och stöd vid beroendebehandling. Under de senaste åren har vi på FBE Konsult med stor framgång använt systemet och sett vilket positivt resultat det kan bidra till, och nöjda klienter.

Användaren blåser dagligen i sin alkoholmätare, som kopplar upp mot sin mobil och skickar resultatet till sin behandlare. Utifrån klientens individuella behov och önskemål ger vi som behandlare en tät återkoppling och stöd till såväl klient, anhörig och arbetsgivare. 

Previct ger klienten en möjlighet att kunna fortsätta leva som förut. Detta gör också att den som bor långt från sin terapeut ändå alltid har den nära och en trygghet i att ens behandlare bara är ett SMS bort. Om din mobil fungerar, fungerar Previct. 

 

Fördelar för klient: 

  • Förstärkt stöd i vardagen 
  • Fungerar överallt oberoende av plats, du kan fortsätta jobba eller åka på tjänsteresor eller semester. 
  • Återskapar förtroende hos anhöriga och vänner, arbetskamrater och arbetsgivare 
  • Daglig, kontinuerlig kommunikation med FBE Konsult utöver våra fysiska träffar. 

 

Fördelar för anhöriga: 

  • Slipper oroa sig och ägna tid åt förvissning om nykterhet
  • Kan blicka framåt 

 

Fördelar för arbetsgivaren:  

  • Den anställda behöver inte lämna arbetsplatsen för kontrollmätningar och kan diskret utföra nykterhetstestet själv via mobilappen i kommunikation med sin terapeut på FBE Konsult.
  • Tids- och kostnadseffektivt verktyg 
  • Förebygger alkoholrelaterade olyckor på arbetsplatsen 

 

Previct Alcohol kan inte hyras direkt av arbetsgivare eller privatperson utan måste ingå i ett professionellt vårdgivarprogram.

Här finner du mer information om Previct Alcohol.