Webinar: Att upptäcka skadligt bruk i arbetslivet under rådande pandemi

Webinar: Att upptäcka skadligt bruk i arbetslivet under rådande pandemi

Distansarbete och förändrade förutsättningar kring korttidssjukskrivning ställer nya krav på ledarskap. Ett utmanande område kan vara att upptäcka ohälsa relaterad till skadligt bruk och beroende av alkohol, droger och spel när arbetet till stor del sker på distans.

FBE Konsult kan nu erbjuda ett livesänt webinar till nyckelpersoner på er arbetsplats.

Skadligt bruk och beroende är en form av ohälsa som är förknippat med mycket skuld och skam vilket kan vara en anledning till att upptäckt försvåras.
Syftet med detta webinar är att synliggöra utmaningar kring att upptäcka skadligt bruk på arbetsplatsen under rådande pandemi, samt att ge deltagarna verktyg och kunskap inom området.

Målgrupp är chefer, HR och andra nyckelpersoner på arbetsplatsen.

Tid: 60 minuter

Bokning: Kontakta Britta From för mer information, prisuppgift och bokning.
Tel 090- 71 01 07 alt. britta@fbekonsult.se.

Webinaret genomförs via Teams.