Skadligt bruk på arbetsplatsen
uppmärksammas ofta sent.

Vi hjälper er.

Alkohol, narkotika och spel kan ge negativa konsekvenser i din vardag.

Vi hjälper er.

Kunskap, mod och
tydliga riktlinjer gör skillnad.

Vi hjälper er.

Alkohol- och drogrelaterad
ohälsa i arbetslivet.

Vi hjälper er.

Aktuellt

Nyheter

GAMES – ett nytt verktyg vid utredning av spelproblematik

Den första januari 2018 skedde en lagändring som likställer spelmissbruk med alkohol- och substansmissbruk.
Som arbetsgivare finns det därför goda skäl att fundera över vilken policy man har kring spelande på arbetstid, vad som kännetecknar ett spelberoende, och vad man gör om en anställd uppvisar tecken på spelproblematik.
För att möta upp det alltmer ökade behovet av utredning och behandling vid spelproblematik kan vi stolt meddela att vi på FBE Konsult nu är licenserade GAMES-användare.

Läs fler

Teckna serviceavtal med oss för
en kvalitetssäkrad helhetslösning.

Läs mer