Skadligt bruk på arbetsplatsen
uppmärksammas ofta sent.

Vi hjälper er.

Alkohol, narkotika och spel kan ge negativa konsekvenser i din vardag.

Vi hjälper er.

Kunskap, mod och
tydliga riktlinjer gör skillnad.

Vi hjälper er.

Alkohol- och drogrelaterad
ohälsa i arbetslivet.

Vi hjälper er.

Teckna serviceavtal med oss för
en kvalitetssäkrad helhetslösning.

Läs mer